coaching

LENNART AUGUSTSSON

 

 

COACH

HANDLEDARE

INSPIRATÖR

 

 

Coaching/

Handledning

Handledning i pågående  process

Modellen nedan är en av flera modeller som jag utgår från i mitt arbete tillsammans med Dig som klient.

Referenstext businesscoaching

 

Med ett klart och tydligt fokus på företagets verksamhet och utveckling har Lennart med sin analytiska förmåga och rådgivning givit mitt företag en klar struktur att arbeta efter för att skapa tillväxt och lönsamhet för Forimp AB in i framtiden.

 

Eric Gäverth

VD Forimp AB

 

 

 

 

Coaching/Business Mentorship/Businesscoaching/Handledning

 

Vissa dagar känns det som om tiden inte räcker till. Det finns allt för många Måsten.

Som ledare/VD/projektledare ska Du hinna med en mängd arbetsuppgifter. Du ska finnas tillgänglig för kunder, personal, vara lyhörd, fatta rätt beslut och dessutom hinna med att utföra Dina övriga arbetsuppgifter. Du har förutom detta ett krav på Dig att driva företaget/projektet med framåt.

Ibland behöver man ha hjälp för att hitta rätt struktur, både på sin organisation och på sig själv.

Då och då behöver man ändra taktik och använda externa resurser för att ta sig vidare.

 

Som Handledare och Businesscoach kan jag hjälpa Dig och Din organisation.

 


Business Coaching

 

Business Coaching är det mest fokuserade sättet för en individ eller verksamhet att få ut mesta möjliga av de resurser som finns till förfogande.

 

Här sätter vi fokus på verksamheten och dess möjligheter. I möten med Dig kommer jag att leda processen i samtalen vilket kommer att leda till att Du hittar de svar, lösningar eller alternativ som Du har till Ditt förfogande.

 

I dag finns mycket bra statistik på att Business Coaching är en av de absolut mest effektiva metoderna när det gäller att skapa struktur, tydlighet samt mer pengar in i verksamheten.

 

Många problem har hitintills varit svåra att diskutera, eftersom en anställd varit motvillig att prata om problem med sin chef (särskilt om de inbegriper chefen). En extern coach behövs eftersom samtalen är konfidentiella.

 

Ledare behöver coachingfärdigheter för att få ut mesta möjliga av sina medarbetare, så det finns också möjligheter för att träna ledare till att bli coacher.

 

HANDLEDNING/COACHING

I min verklighet skiljer jag på coaching och handledning, ja till och med på olika typer av coaching och handledning.


Det är därför viktigt att man tänker till lite innan man bestämmer sig för vad man vill ha.Processhandledning


Regelbunden praktisk träning i kommunikation och samarbete är många gånger det enklaste och billigaste sättet att förbättra arbetsklimatet, trivseln och produktiviteten i ett team.

Med hjälp av att fokusera på ett specifikt ärende/uppdrag, ger processinriktad grupphandledning möjlighet att stärka yrkesidentiteten. I förlängningen ökar tryggheten i uppdrag och arbetsgrupp. Processinriktad handledning tar därmed hänsyn till både medvetna och omedvetna nivåer samt till motstånd och försvar.

 

Processinriktad handledning riktar sig till människor som i sitt uppdrag möter och arbetar med människor. Den lämpar sig därmed också för ledningspersonal inom olika verksamheter.


Processinriktad handledning syftar främst till att hjälpa deltagarna att reflektera kring sitt professionella uppdrag i relation till sitt personliga jag.

Tanken är därmed att stärka yrkesrollen för att tydligare förstå och kunna behålla verksamhetsuppdragets specifika karaktär samt bibehålla den bestämda struktur som verksamheten vilar på.


Processinriktad handledning ökar möjligheten att undvika fällor som kan locka fram försvarsställning. Det är viktigt att förstå hur gruppdynamik påverkar och verkar på en omedveten nivå.

Det är också viktigt att träna sig i att undvika att hamna i förhandlingsläge kring redan fattade beslut och befintligt regelsystem.


Handledningens tanke

  • Att se att varje person har potential att komma fram till kloka beslut. 
  • En förutsättning är att det sker i dialog och att frågor som uppmanar till dialog, ställs.
  • Handledaren har inte alltid nyckeln till lösningen, men är den som skall vägleda så att de handledda kan hitta nycklarna.
  • Processhandledning handlar om kontinuitet så att processer har tid att uppstå, både individuellt och i grupp


Syftet med Handledning

  • Att träna sig i att reflektera för att förstå både sin egen och andras roller i situationer som uppstår.
  • Att stärka samarbetet och kommunikationen i gruppen i syfte att nå kvalitet i mötet med brukaren.
  • Genom att ventilera både möjligheter och svårigheter bli friare i att finna ny energi och alternativa vägar för sitt eget  agerande.

Referenstext

 

“Bra handledning anpassad till oss som individer och grupp… Handledaren har haft stor del i att fånga upp, peka på och forma ett samtal och en process som gett hopp, insikt och trygghet.” 

   “Vi har fått bra råd och vägledning kring hur vi kan hantera olika situationer  utifrån oss själva”. ”Har blivit medveten om hur tankar och känslor styr val i livet, påverkar hälsan och jag har fått redskap att handskas med stress. Fått avslappningstekniker som fungerar.”

- Detta är några av de olika omdömen som finns kring den Processhandledning som har genomförts och fortfarande pågår hos oss iEda Kommun och vi är mycket nöjda med det arbete som utförts.


Inger Höglund, Tidigare Områdeschef, IFO/LSS/Socialpsykiatri, Eda Kommun