workshops


LENNART AUGUSTSSON


 

 

COACH

HANDLEDARE

INSPIRATÖR

WORKSHOPS - ETT FANTASTISKT SÄTT ATT UTVECKLAS TILLSAMMANS

 

Workshop

En arbetsseminarium "workshop" är en träningssession. Det betonar problemlösning, påtaglig praktisk övning och kräver att deltagarna är involverade. Sammankomst, lektioner och möten kan bli verkstad när det åtföljs av en praktisk demonstration.


En workshop syftar ofta till ett eller flera möten där deltagarna får interagera och utbyta information med varandra. Ofta har en workshop ett färre antal deltagare än exempelvis en föreläsning.


Jag erbjuder workshops för exempelvis metodutveckling, produktutveckling, kompetenshöjning, teamutveckling och individ- och ledarutveckling.


En workshop fördjupar både lärande och utveckling genom kombinationen av teori, övningar, diskussion och reflektion. Ett processförslag tas fram utifrån samtal med dig/er, och anpassas beroende på syfte, önskat resultat samt deltagarnas förutsättningar och förväntningar. 

 


Modellen nedan är en av flera modeller som jag utgår från i mitt arbete tillsammans med Dig som klient.

Referenstext


"Lennart Augustsson var under 2013-2014 handledare/kursledare för ett antal långtidsarbetslösa personer i ett ESF- projekt i fem kommuner i Dalsland/Värmland, ”Vi vill Vi kan Vi gör!”


Temat var Entreprenörskap och med inriktningen att det skulle lede till bildandet av ekonomiska föreningar; ”Sociala företag”


Målgruppen hade innan projektet haft en lång arbetslöshet, svag tro på att lyckas komma tillbaks till arbetsmarknaden, misstro mot myndigheters förmåga att hjälpa dem vidare osv. Lennart blev för merparten av projektgruppens deltagare, det hopp de sökt under många år. Han gav dem tron tillbaka till sig själva, han inspirerade och ställde krav i samma andetag, och han lyckades få människor att tro på framtiden igen, och i en riktning de kanske aldrig hade tänkt; att bli företagare.

Flera av dem har nu livskraftiga sociala företag, och de har nu dessutom blivit förebilder för andra arbetssökande.


Det är med glädje och saknad jag idag kan se den effekt Lennart hade på deltagarna, hur han på ett unikt sätt, lyckades förena affärsutvecklingen, med ett enormt socialt och mänskligt patos för varje enskild deltagare, som de än idag vittnar om som den pusselbit de saknat under alla år i arbetslöshet.


Utryck från en av deltagarna som; ” Han har räddat mitt liv!”, kan kanske upplevas som överdrivet, men jag var på plats, jag såg och kände, så jag förstår precis vad hon menade.


Lennart Augustsson, han gör skillnad.


/Morgan Johansson Sektionschef Arbetsförmedlingen Dalsland/Projektledare för

”Vi vill Vi kan Vi gör!”