Föreläsning ledarskap

Föreläsning om ledarskap

Ta ditt ledarskap till nästa nivå med en föreläsning om ledarskap och personlig utveckling.

Utveckla ditt ledarskap

Under denna föreläsning jobbar vi både teoretiskt och praktiskt inom områdena; ledarskap, kommunikation och kommunikationsprocesser, målstyrning, förändringsarbete samt problemlösning i grupp. Du kommer att ha med Dig ett antal konkreta och användbara verktyg hem efter avslutad utbildning. Det kommer hjälpa dig att ytterligare utveckla ditt ledarskap – må bättre, ha större trygghet i ditt ledarskap samt kunna leda och kommunicera tydligare och därmed skapa bättre resultat utifrån såväl mänskliga som ekonomiska mål.


Förändringar är en del av vardagen och är det enda vi verkligen vet är konstant. Din egen utveckling är därför nödvändig eftersom det är utifrån dig och den du är som din organisation utvecklas. Framtidens organisationer kommer än mer än idag att vara beroende av en flexibel och inspirerande ledning som tillför engagemang och utveckling. Det är Ditt jobb som ledare att skapa detta.


Ledarskap och påverkan

Medarbetarnas prestation och engagemang påverkas genom Ditt ledarskap. Det handlar alltså om Din inställning till hur Du väljer att göra det Du väljer att göra. En klok ledare inser värdet av att utveckla de beteendemässiga egenskaperna hos sig själv och sina medarbetare. Självkännedom är ett centralt begrepp när vi talar om ledarskap. Om man skall kunna leda andra människor så måste man först kunna leda sig själv.


Hör av dig så kan vi diskutera hur denna föreläsning skulle kunna utveckla dig och din organisation!


Denna föreläsning genomför jag också som en skräddarsydd utbildning på ca 3-4 dagar om Ni och Ert företag så önskar. 

"Jag har varit ...


...på många ledarskapsutbildningar men utbildningen av Lennart Augustsson gav mig och gruppen en helt ny och inspirerande syn på vad bra ledarskap är egentligen. Vi fick värdefull insikt om vår egen roll som ledare och hur vi utifrån oss själva på bästa sätt kan leda andra.


Många ledarskapsutbildningar som jag deltagit i bygger på en stereotyp mall och "mekaniska" tekniker vilket i slutändan fungerar rätt dåligt i praktiken. Lennart gav oss praktiska ledarskapsverktyg utifrån våra egna förutsättningar.


Jag och hela gruppen är super nöjda – bästa ledarskapsutbildningen jag varit med om."


Roland Sjölund

Regional Director Scandinavia and Baltics/ Managing

Director at Kyäni Europe AB.

 

"VI ÄR MYCKET VÄL NÖJDA..."

"...med det arbete Lennart har utfört och på det sätt hans tankar och idéer hjälper oss i vårt fortsatta arbete.


I vår handledning har det varit en del påminnelser, nya infallsvinklar och en del ”aha-upplevelser” vilket har varit uppskattat.

Fredrik Krait

Tidigare Områdeschef Arbete och försörjning, Eskilstuna kommun

"ATT JOBBA MED..."

"...Lennart har givit mig otroligt mycket i mitt ledarskap. Han har med enkla metoder givit mig energi att lösa svåra  arbetsuppgifter. Han har fått mig mer organiserad och strukturerad i mitt arbete.

Efter att ha arbetat med Lennart känner jag mig  tryggare i min ledarskapsroll ..."

Magnus Lampert

Förbundskapten för Svenska Bangolfförbundet. 

"COACHNINGEN HAR..."

"...bidragit till en mer målinriktad och fokuserad verksamhet. I tillägg till att Lennart har gett oss solid rådgivning om hur olika situationer bör hanteras, samt hur vi kan växa, så har han
även agerat bollplank i flera frågor...".

Larry & Malin Nilsson

ALARM-tjänst