Emma

Emma Larsson, Beteendevetare, Arbetsmarknad och familjeförvaltningen, Eskilstuna Kommun


- "Vid det första mötet med Lennart Augustsson skapades en upptaktsföreläsning om två dagar, detta gav deltagarna mersmak och blev under tre år ett återkommande föreläsningsinslag i NUEVOverksamheten i Eskilstuna.

Tillsammans med Lennart fick deltagarna på ett fritt och icke dömande sätt ventilera sina tankar och svårigheter i sökandet efter en lämplig väg mot egen försörjning. Deltagarna formade föreläsningarnas innehåll tillsammans med Lennart från gång till gång och därigenom blev det alltid ett relevant innehåll i det som behandlades . Resultatet är levande och finns kvar och förmedlas vidare deltagare emellan. Deltagarna berättar att dom fått en enkel och tydlig förklaring mellan hjärnans funktioner och det mänskliga handlandet. Resultatet av att kontinuerligt använda oss av Lennart

Augustsson har varit att deltagare skapat en egen livssituation där de fått en större begriplighet och hanterbarhet vilket lett till att deltagarna kunnat känna och se mening i sin framtidsutveckling.


Vi har också använt oss av Lennart i enskilda deltagarsamtal, vilket varit uppskattat och utvecklande för de deltagare som deltagit.


I kombination med ovanstående har också personalgruppen handletts via Lennart. Vinsten med att använda en handledare i personalgruppen som också arbetar med de aktuella deltagarna är att det finns goda förutsättningar för handledaren att sätta sig in i den arbetssituation som personalgruppen befinner sig i och ha en aktuell uppdatering av hur grupprocessen i verksamheten ser ut."