Erik

Eric Gäverth, VD Forimp AB


Med ett klart och tydligt fokus på företagets verksamhet och utveckling har Lennart med sin analytiska förmåga och rådgivning givit mitt företag en klar struktur att arbeta efter för att skapa tillväxt och lönsamhet för Forimp AB in i framtiden.