Fredrik

Fredrik Krait, Tidigare Områdeschef Arbete och försörjning, Eskilstuna kommun


Enheten AMA – Aktivitet Motivation Arbete, i Eskilstuna kommun fick ett uppdrag från politikerna att genomföra en utvecklingsplan för verksamheten. Detta arbete och jag, Fredrik Krait anställdes. Förändringsarbetet var påbörjat och jag tillsammans med ledningsgruppen insåg att enhetens personal (arbetsledare, biträdande enhetschef, enhetschef och administration) var i behov av och hade önskemål om handledning, skapa en teamkänsla och göra ett värdegrundsarbete.


Uppdraget som Lennart Augustsson fick under perioden 2016-2017 var att hålla i handledningen, ledarskapsutbildning till cheferna och föreläsningar med inriktning mot teamkänsla och ledarskap samt påbörja ett värdegrundsarbete.


Personalen, ledningsgruppen och jag själv är mycket väl nöjda med det arbete Lennart har utfört och på det sätt hans tankar och idéer hjälper oss i vårt fortsatta arbete. I vår handledning har det varit en del påminnelser, nya infallsvinklar och en del ”aha-upplevelser” vilket har varit uppskattat.