Inger

Inger Höglund, Tidigare Områdeschef, IFO/LSS/Socialpsykiatri, Eda Kommun


"Bra handledning anpassad till oss som individer och grupp… Handledaren har haft stor del i att fånga upp, peka på och forma ett samtal och en process som gett hopp, insikt och trygghet."


“Vi har fått bra råd och vägledning kring hur vi kan hantera olika situationer utifrån oss själva."


”Har blivit medveten om hur tankar och känslor styr val i livet, påverkar hälsan och jag har fått redskap att handskas med stress. Fått avslappningstekniker som fungerar.”


Detta är några av de olika omdömen som finns kring den Processhandledning som har genomförts och fortfarande pågår hos oss i Eda Kommun och vi är mycket nöjda med det arbete som utförts.