ALARM-Tjänst

Larry & Malin Nilsson, vd och ekonomiansvarig på ALARM-Tjänst


"Coachningen har bidragit till en mer målinriktad och fokuserad verksamhet. I tillägg till att Lennart
har gett oss solid rådgivning om hur olika situationer bör hanteras, samt hur vi kan växa, så har han
även agerat bollplank i flera frågor. Lennart är inte bara en erfaren coach, men även en duktig
inspiratör. Vi har fått viktiga verktyg som hjälper vår verksamhet både kortsiktigt och långsiktigt."