Pier

Pier Steffansson, Förbundskapten, Svenska Bilsportslandslagen


Lennart har under flera år varit en stark resurs till arbetet med landslaget. En resurs som jag fick ”ärva” från tidigare organisation och något som jag är tacksam över. Det är många landslagsförare som kan vittna om värdet av den input och coachning som de fått av Lennart, både i sin tävlingsroll, men också i arbetet med att hantera sitt civila liv som alltid hänger samman med prestationen som utförs under tävling.


Även inom den nuvarande landslagsorganisationen är Lennart en viktig del av flera i arbetet med att fortsätta utvecklingen av landslaget. Och en person som jag i min roll som förbundskapten inom bilsporten kan bolla tankar, idéer och hitta lösningar med.