Pontus

Pontus Tidemand, Världsmästare 2017 WRC 2, Skoda


Att vara på topp och hela tiden kunna prestera mitt yttersta är en nödvändighet i mitt yrke och utifrån det vill jag peka på några av anledningarna till att jag har valt att jobba med Lennart Augustsson:


Motivation, målvedvetenhet och målsättningar.
Detta är nödvändigt om man ska ta sig dit man vill!

Att få hjälp att hålla kvar fokus där det ska vara och på det jag kan hantera.
Att bättre kunna förstå mig själv och andra.
Att bättre kunna hantera uppkommna situationer utifrån "upps and downs"


Slutligen - Att hela tiden kunna hitta energi och glädje.