utbildningar

LENNART AUGUSTSSON


COACH

HANDLEDARE

INSPIRATÖR

UTBILDNING/

UTVECKLING

Det goda samtalet


Ledarskapssamtal runt en lägereld


Sedan flera miljoner år har människan haft en följeslagare

i elden. Genom elden har vi fått värme och skydd, vi har kunnat utveckla matlagningskonsten och i skenet från en eld har de flesta människor i jordens historia fostrats. Det var runt elden man samlades för att berätta historier och utbyta erfarenheter. Elden är alltså en mycket stor del av människans utveckling.


Personligen tycker jag att vi som ”civiliserade” människor har kommit alltför långt bort från elden i dag. Idag lever vi

i ett allt mer stressigt tempo där det ges allt för liten tid till reflektion och eftertanke. Beslut skall fattas snabbt och effektivt. Såväl arbete som vardag ställer högre och högre krav på oss. 


Vi har sedan några år tillbaka upptäckt de stora fördelarna med att genomföra denna typ av samtal i en avspänd miljö runt en brinnande eld där vi samtalar kring olika värdegrundsfrågor samtidigt som vi bygger nätverk. Givetvis fixar vi tillsammans något gott att äta och kokar vårt kokkaffe över elden.


Ledarskapssamtal runt en lägereld handlar om Det goda samtalet kring mitt förhållningssätt till mig själv och mitt Ledarskap. Hur tänker jag? Vad kan jag utveckla? Finns

det andra sätt? Hur ser min sanning ut och varför är just denna sann för mig? Detta samtal genomförs tillsammans med andra ledare för att få deras perspektiv på ämnet.


Utgångspunkten i detta samtal kommer att vara Ledarskapet för mig själv, mina närmaste samt min organisation.Våra samtal beräknar vi till ca 3 – 4 timmar per tillfälle och antalet deltagare är begränsat till maximalt 12 personer.


Var? Vi lägger alltid våra olika arrangemang i vackra naturmiljöer oftast i anslutning till vatten.


Att tänka på: Lämna Gucciväskan och Armanikostymen hemma. Ha hellre kläder som kan vara lite ”stryktålig” på dig.

Referenstext Ledarskapsutbildning


"Jag har varit på många ledarskapsutbildningar men utbildningen av Lennart Augustsson gav mig och gruppen en helt

ny och inspirerande syn på vad bra ledarskap är

egentligen. Vi fick värdefull insikt om vår egen roll

som ledare och hur vi utifrån oss själva på bästa

sätt kan leda andra. Många ledarskapsutbildningar

som jag deltagit i bygger på en stereotyp mall och

"mekaniska" tekniker vilket i slutändan fungerar rätt

dåligt i praktiken. Lennart gav oss praktiska

ledarskapsverktyg utifrån våra egna förutsättningar.

Jag och hela gruppen är super nöjda - bästa

ledarskapsutbildningen jag varit med om."


Roland Sjölund, Regional Director Scandinavia and

Baltics/ Managing Director at Kyäni Europe AB.

 


 

Riktigt bra utbildning är roligt att delta i


Sedan drygt 30 år har jag utbildat både människor och företag.


Jag har lärt mig en del själv också under tiden. Bland annat värdet av att deltagaren själv upplever sig förstå och utvecklas samtidigt som man tycker att det är stimulerande och kul. Därför vet jag att du kommer att bli nöjd när du väljer att gå en utbildning hos mig.


Här nedan väljer jag att presentera en utbildning och en utvecklingsaktivitet som jag

har genomfört på lite olika sätt (beroende på önskemål och uppdragsgivare)

genom åren.


Givetvis skulle jag kunna presentera andra utbildningar för dig, exempelvis:


Ledarskapsutbildning, Entreprenörsutbildning, Presentationsteknik eller kanske Marknadföring men jag litar på att om du är intresserad av någon av dessa eller något annat så tar du kantakt med mig.


Det jag fokuserar på att prsentera för dig här är:Säljutbildning och Det goda samtalet/Ledarskap.

Konsten att fiska eller Hur Du lyckas i ditt Säljarbete.Kan ju tyckas som en lite udda rubrik men i min värld så finns det stora likheter mellan att fiska och att lyckas i sitt Säljarbete. Vi behöver förstå vad fiske vill ha för bete innan vi kan få den att hugga och därför behöver vi ta reda på en massa saker om fisken så att vi kan anpassa vårt erbjudande utifrånrådande behov. 


Att lyckas med försäljningen är helt avgörande för hur vi lyckas som företagare. Många tycker att detta är svårt.


I denna utbildning förser jag dig med hjälpmedlen och de verktyg du behöver för att du i din säljroll enklare och effektivare ska lyckas bearbeta din marknad och dina kontakter.


DIN BAKGRUND: Du har idag försäljningsansvar, driver eget företag eller arbetar som säljare alternativt tänkt dig att arbeta som säljare.


OM MIG: Arbetar med att utveckla företags strategier till konkreta säljprocesser och budskap mot respektive marknad. Jag hjälper till att förtydliga, förenkla och utveckla era strategier, mentala processer samt budskap där vi även tittar på säljarnas personliga färdigheter.


Jag genomför idag uppdrag åt allt från enskilda företagare till större säljorganisationer, kommuner, statliga verk, projektgrupper och elitidrottare samt deras organisationer.


Datum: Utifrån överenskommelse.    Totalt 3 alt. 4 dagar + ½ dags uppföljning (datum för detta bestämmer vi under utbildningen)


Tider:09.00 - 16.00 ( + ev. eget kvällsarbete )

Plats:Utifrån överenskommelse

Vad ingår:Utbildningsmateriel, Säljhand-ledning, USB-minne med dokumentation,

kursintyg.


Utbildare:Lennart Augustsson

Utbildningens innehåll
Den professionella säljaren:


Genomgång av grunderna kring försäljning och din

roll som säljare.


Planering:

Det grundläggande arbete du behöver göra innan du genomför ett säljbesök. Genomgång av bokningsstrategier, datesamtal, kundanalys samt planering inför säljmötet.


Problembilder för säljare:

Vi går igenom de olika problem du kommer att möta som säljare och hur du kan jobba för att förbereda dig.


Verktygslådan:

Säljarens verktygslåda i ett säljmöte. Vad är det hos dig själv som kan utvecklas? Vad är det du säger och hur? Vilka argument använder du dig av och varför?

Tillsammans går vi igenom en metodik som tar dig hela vägen genom säljandets olika stadier i ett första möte med en presumtiv kund.


Säljandets och förhandlingens olika faser:

Vi går i detalj igenom de olika delar/moment som finns och/eller uppstår under ett säljsamtal. Du kommer med vår hjälp att arbeta fram ett eget material utifrån denna metodik utifrån ert/ditt företag.


Invändningar/Förhandlingar och hur de behandlas:

Steg för steg hur du som säljare kan bemöta olika invändningar och på ett positivt sätt få med dig kunden till ett positivt avslut.FEEDBACK PÅ UTBILDNINGEN:

Möjlighet ges till ½ dags feedback/repetition och träning

utifrån datum som gruppen tillsammans kommer

överens om.

Referenstext om Säljutbildningen


Följer man Lennarts råd vid försäljningsprocesser kan man inte misslyckas med sin försäljning. I Lennarts säljutbildning analyseras och bearbetas problemställningar säljare kan stöta på i säljprocesser. På ett förnuftigt och pedagogiskt sätt vänds ett kund NEJ till ett JA.


Eric Gäverth

VD Forimp AB