Detta sysslar jag med

LENNART AUGUSTSSON

 

 

COACH

HANDLEDARE

INSPIRATÖR

       Mental Träning      Föreläsningar       Handledningar       Workshops       Team/Ledarutvecling       Coaching


Mental Träning

Mental träning är ett begrepp som används främst inom idrottsvärlden men  under senare tid har det blivit allt mer  "allmän egendom"  då man  har kommit att förstå fördelarna med användandet.

Mental träning kan definieras som den kognitiva repetitionen av en uppgift inför en viss prestation.  Här finns en samling tekniker vars syfte är att utöka, förstärka och identifiera önskade tankar och beteenden.

I den Mentala Träningen jobbar jag tillsammans med min uppdragsgivare utifrån det uppsatta målet.

Vi jobbar med visualiseringar, målbildsträning, självkänsla och självförtroendeträning, motivation samt fokuseringsövningar. Dessutom arbetar vi med tekniker för avspänning och andning

Inom idrotten har man använt sig av mental träning i flera decennier. På senare tid har även företag och ledare inom näringslivet insett fördelarna för sin egen verksamhet med den mentala träningen.


 


Fungerar Mental Träning?

 

Ja!  Några av anledningarna till att det  fungerar är:

 

  • Du får verktyg som skapar fokus för att kunna arbeta smartare, roligare och mer målmedvetet.

 

  • Genom den Mentala Träningen blir Du mer motiverad men även mer avspänd när du genomför dina dagliga  övningar och reflektioner. Det för med sig att du släpper negativa känslor som exempelvis stress, rädsla och prestationsångest.

 

  • Ditt  undermedvetna påverkas av de nya målbilder du har valt och genom repetition tar du till dig de nya målbilderna  som valda sanningar i ditt liv.  Ditt undermedvetna kan inte skilja på sant och falskt utan tar till sig dina valda sanningar

.

  •  Självkänslan, självförtroendetoch tron på din egen kapacitet höjs när målbilderna blir verkligaiditt inre och ger resultat idet yttre.

 

Referenstext

Lennart har fått mig att bli ärlig mot mig själv och inse hur jag egentligen känner/mår, där under skalet.


Även om det är en tuff resa, så tror jag starkt på att det är den man behöver ta, för att på djupet må bättre och bättre.


Mår man sen bra och är i harmoni  och balans med sig själv, så presterar man också bra i sin sport/sitt arbete.

För det har jag också lärt mig   -att de båda delarna hänger så starkt ihop!


Mikaela Åhlin-Kottulinsky/ Proffessionell RacingförareReferenstext


Samarbetet med Lennart, som började 2018, har tagit mig till nya höjder.

Jag har, genom toppar och dalar, medvind och motvind haft Lennart vid min sida för att kontollera och utveckla förståelsen av vem jag är, samt hur jag ska bli den bästa i världen på det jag gör. Utan honom hade jag inte varit där jag är idag!

Referenstext


- ”Att jobba med Lennart har fått mig att köra både fortare och smartare. Jag är idag mer fokuserad på min uppgift samtidigt som jag känner  mig lugnare och kan hantera all press på ett enklare sätt."


Timmy Hansen Proffessionell Rallycross förare, Hansen Motorsport

   

Mental Performance

Coach

Under snart 8 år har jag arbetat med Mental träning/coaching tillsammans med några av Sveriges, och världens,  mest framgångsrika förare,  Svenska Bilsportförbundet och Svenska Landslaget inom Bilsport.


Resultatet hitintills har varit mycket lyckat med bl.a två Världsmästare och min insats är en del i den  satsning som genomförs av Svenska Bilsportförbundet för att skapa framgångar för Svensk Bilsport internationellt.

.

Referenstext


"Att vara på topp och hela tiden kunna prestera mitt yttersta är en nödvändighet i mitt yrke och utifrån det  vill jag peka på några av anledningarna till att jag har valt att jobba med Lennart Augustsson

:

  • Motivation, målvedvetenhet och målsättningar.

          Detta är nödvändigt om man                ska ta sig dit man vill!

  • Att få hjälp att hålla kvar fokus där det ska vara och på det jag kan hantera.
  • Att bättre kunna förstå mig själv och andra.
  • Att bättre kunna hantera uppkommna situationer utifrån "upps and downs"
  • Slutligen - Att hela tiden kunna hitta energi och glädje"

     Pontus Tidemand, Världsmästare 2017           WRC 2, Skoda